React Native: Phát triển ứng dụng đa nền tảng trên windows với Expo

AUTHOR: khoa.nd

I'm Gay


React Native thời gian gần đây đã trở thành một hiện tượng thực sự trong việc phát triển ứng dụng đa nền tảng đặc biệt trên hai platform di động lớn nhất hiện nay là Android và Ios. Bài viết này mình sẽ nói về môi trường phát triển và cách build ra file chạy trên Android và Ios là Apk và IPA với Expo cực kì dễ dàng đối với người mới lập trình đa nền tảng hoặc lập trình viên web muốn chuyển qua tìm hiểu và tạo ứng dụng di động, trong quá trình mình tìm hiểu được và làm trên các dự án thực tế.

Read More

Post Views: 1608