Mọi thứ bạn cần biết về Google Hangouts Chat

AUTHOR: Thái Thanh Tuấn


Sau 1 thời gian Google ra mắt Hangouts Chat mới thì ứng dụng này đã chính thức được tích hợp trong gói dịch vụ của G Suite để người dùng có thể kích hoạt sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn nhanh để sử dụng Google Hangouts Chat và các mẹo ẩn tuyệt vời để giúp Hangouts Chat trở thành nơi hiệu quả để thảo luận công việc của bạn và thúc đẩy các dự án tiến triển.

Read More

Post Views: 2159