Domain Driven Design & Microservices

AUTHOR: Lâm Đinh Thế


Cùng tìm hiểu tại sao 1 cuốn sách viết cách đây 16 năm về trước, vốn chỉ là những tư duy trong việc phân tách nghiệp vụ, lại là giải pháp tuyệt vời cho các vấn đề trên Microservices.

Read More


Post Views: 208